Köpa katt

Djungel Leo´s Bengalkatter

Sälja/köpa katt


En SVERAK-uppfödare är skyldig att vid leverans av katt ombesörja att katten ska vara:

 • Minst 12 veckor gammal innan den flyttar till ny ägare.
 • Registrerad (stambokförd) och att stamtavla överlämnas till ny ägare.
 • Veterinärbesiktigad - intyget, som överlämnas till ny ägare, får ej vara äldre än 7 dagar
 • ID-märkt
 • Grundvaccinerad mot kattpest och kattsnuva - intyg överlämnas till ny ägare.


Ägarändring sker till SVERAK

 • Det är alltså uppfödaren (eller hos SVERAK tidigare registrerad ägare) som meddelar ägarändring till SVERAK.
 • Detta sker genom att uppfödare/överlåtare vid försäljning/överlåtelse fyller i det ägarändringsintyg som medföljt stamtavlan, eller det som finns att hämta från SVERAKs hemsida (under rubriken "Blanketter".
 • Detta intyg ska sändas till SVERAKs kansli snarast, dock senast 30 dagar efter överlåtandet, för registrering av ny ägare."
 • Intyget ska vara undertecknat av både uppfödare/ överlåtare samt ny ägare (detta eftersom SVERAK måste ha skriftligt godkännande att namn- och adressuppgifter registreras i SVERAKs databas).
 • Tänk på att överenskommelse med kattungeköparen ska vara skriftlig - teckna överlåtelseavtal som vardera parten behåller i var sitt likalydande exemplar. Överlåtelseavtal finns att hämta under rubriken "Blanketter".


"Intyg under registrering"


Om registreringsanmälan insänts till klubben (för vidare befordran till stambokföringen), men stamtavlan av någon anledning ej utfärdats vid tillfälle då katten byter ägare, ska uppfödaren tillse att köparen får intyg att katten är under registrering. Detta intyg skrivs av klubbens (avels-) sekreterare och är giltigt två månader från datum för utfärdandet. Intyget lämnas till köparen men så snart stamtavlan levererats ska den överlämnas till nya ägaren.


Sänd därefter skriftligen in besked om ägarbyte till SVERAKs stambokföring.


Export / försäljning till annat förbund.

Är kattungeköparen från ett annat FIFe-land / förbund eller medlem i en icke FIFe-organisation, ska uppfödaren / registrerad ägare beställa transfer (överlåtelsehandling) från SVERAKs stambokföring.


Uppgift om kattens namn och registreringsnummer (om katten redan är registrerad) samt den nya ägarens namn och adress ska anges. Avgift för transfer ska vara inbetald och kvittokopia ska bifogas ansökan som insändes direkt till stambokföraren.


Ansökan om transfer kan ske i samband med kullregistrering.


När transfer begärts behövs inte ordinarie ägarändringsblankett insändas.


Import / köp av katt från annat förbund.


Före köp av katt från andra länder bör kontakt tas med Jordbruksverket för information om de bestämmelser som gäller vid införsel från det land katten kommer. Det åvilar importören att vid införsel vara införstådd med Jordbruksverkets regler.


För att överföring till SVERAKs stambok ska ske av katt registrerad av annat land / förbund, eller av icke FIFe-organisation gäller:


 • Original av förbundsutfärdad stamtavla samt originaltransfer (om den exporterande organisationen använder sig av sådan) ska bifogas ansökan.
 • Vid överföring från svensk WCF-klubb, insänds stamtavla i original, registreringsanmälan, kvitto på erlagd avgift samt handling som styrker ägarskapet av katten - exempelvis överlåtelseavtal, kvitto eller liknande handling.
 • SVERAK kräver registreringsnummer inklusive förbunds/klubbeteckning för berörd katt och bakomliggande fyra generationer med färg och registreringsnummer. Om dessa uppgifter saknas kan ägaren försöka komplettera uppgifterna med hjälp av kopior på föräldradjurens, eller andra släktingars, stamtavlor eller annat officiellt papper från registrerande förbund / klubb.
 • Ägaren bör kontrollera att färggenetiken stämmer, så obehagliga överraskningar undviks vid omregistreringen.
 • Observera att kopia av formella importhandlingar (djurpass, dispens från SJV och liknande handlingar) ska bifogas ansökan vid överföring av katt, om dessa är nödvändiga för att få föra in katten i Sverige.
 • Avgift för stamtavla inbetalas till SVERAKs bankgiro 630-2962 (läs om avgift här).  Kvittokopia på inbetald avgift ska bifogas ansökan. Som kvitto godkänns kvittokopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post/bank.
 • Ansökan sänds till Kattförbundet SVERAK, Åsbogatan 33, 504 56 Borås.


information tagen från www.sverak.seEn bengalkattunge kostar följande:

Till sällskap från 12.000 kr.

Till avel och utställning från 20.000 - 25.000 kr.


Tingningsavgiften/Handpenningen på 2000 kr, återbetalas ej vid eventuell avbokning.

Resterande summan betalas vid hämtning.